KYUSHU MEMBER

Keisuke Teshima

Masaki Takai

Junpei Isayama

Mai Omori

Yoko Yamada

Ikumi Kai

Nanami Harada

Yuuki Suzuki

Takanobu Nishida

Daisuke Tamai

Hina Araki

Kanoko Hisatsune


KYUSHU NEW MEMBER

Ayaka Inaba

Yuma Tachibana

Suzune Yamamoto

Daiki Kobayashi

Hiroya Taniguchi